להלן ארבעת מסלולי הקבלה לאגודה במעמד של חברות :

א. אם את/ה סטודנט/ית בשלבי הכשרה מתקדמים ובית הספר שלך מוכר על ידי האגודה, נציגי ועדת הקבלה יצרו קשר עם מנחה הסטאז’ שלך. המשמעות היא שעוד במהלך תקופת הכשרתך הקלינית, האגודה תפעל כדי לוודא שרמתך המקצועית בשלב הזה, מאפשרת לך להתקבל לאגודה במעמד של חברות זמנית. לאחר שנה מקבלת החברות הזמנית, עלייך ליצור קשר עם משרד האגודה לצורך זימון לראיון קבלה, על מנת להפוך את חברותך לקבועה.

ב. אם סיימת לימודים בבית ספר מוכר ואת/ה מעוניין/נת להצטרף כחברת אגודה – יש להכין את המסמכים שלהלן ולשלוח אותם למשרד האגודה באמצעות

המייל: misrad@homeopathy-israel.co.il או הפקס 03-6095603.

1. תעודת גמר של המוסד הלימודי בו למדת.

2. המלצה חתומה מאת מנחה הסטאז’ שלך (מסמך סיכום מאת מנחה הסטאז מופיע בתחתית עמוד זה).

3. שלושה תיקי מטופלים (בעילום שם) הכוללים: מקרה חדש + F.U אחד לפחות. את המקרים ניתן להקליד ולשלוח במייל או בפקס, אם הכתב קריא ניתן להעבירם בפקס או להביא עותק לראיון הקבלה.

הבהרות ביחס לתיקי מטופלים:

א. יש לוודא שהמקרים נלקחו ונותחו בצורה עצמאית ע”י המועמד/ת (ולא במהלך הסטאז’ או הדרכה אחרת).

ב. יש להשמיט פרטים אישיים מזהים של המטופלים.

ג. יש להקפיד שלצד תיעוד המפגשים יופיעו סיכום וניתוח המקרה בצירוף טבלת רפרטורי, אבחנה מבדלת ונימוקים לבחירה ברמדי.

4. שליחת שאלון פרטים אישיים למייל או לפקס. (מסמך “טופס פרטים אישיים” מופיע בתחתית עמוד זה).

5. קורות חיים.

6. הקבלה לאגודה כרוכה בתשלום דמי הרשמה חד פעמיים ודמי חברות שנתיים. יש לשלם את דמי ההרשמה לפני ההגעה לראיון קבלה.

לתשלום ניתן לפנות למשרד האגודה, בטלפון 03-6094213 .

ג. אם הנך רופא/ה או עוסק/ת במקצועות פרה-רפואיים (אחים/ות, רוקחים/ות, פרארמדיקים, פיזיותרפיסטים/ות, תזונאים/ות וכו’) קיימים שני מסלולי קבלה לאגודה.

1. מי שהשלים/מה מסלול הכשרה של שנתיים לפחות בבית ספר שאינו מוכר על ידי האגודה, ועוסקים/ות בהומיאופתיה חמש שנים לפחות.

2. מי שהשלים/מה הכשרה באחד מבתי הספר המוכרים על ידי האגודה ועוסקים/ות בהומיאופתיה מזה שנתיים לפחות. אם הנך מתאים/ה לאחד המסלולים הנ”ל, וודא/י שמצויים בידך המסמכים שלהלן. את כל המסמכים יש לשלוח למשרד האגודה באמצעות המייל misrad@homeopathy-israel.co.il או הפקס 03-6095603.

1. קורות חיים (לצפייה בדוגמא לטופס).

2. צילום תעודות. (תעודת גמר של המקצוע הפרה-רפואי ותעודת סיום למודי הומיאופתיה) * מי שאין בידו תעודה, רשאי להציג אישור ממרצה הקורס או מנהל המגמה על אישור סיום הלימודים.

3. “טופס פרטים אישיים” – יש לשלוח למייל האגודה. השאלון מופיע בתחתית העמוד זה.

4. המלצה חתומה מאת מנחה הסטאז’.

5. שלושה תיקי מטופלים – מקרה חדש + F.U אחד לפחות. את המקרים ניתן להקליד ולשלוח במייל או בפקס, אם הכתב קריא ניתן להעבירם בפקס או להביא עותק לראיון הקבלה.

הבהרות ביחס לכל אחד מהתיקים:

א. יש לוודא שהמקרים נלקחו ונותחו בצורה עצמאית ע”י המועמד/ת (ולא במהלך הסטאז’ או הדרכה אחרת).

ב. יש להשמיט פרטים ביוגרפיים מזהים של המטופלים.

ג. יש להקפיד שלצד תיעוד המפגשים יופיעו סיכום וניתוח המקרה בצירוף טבלת רפרטורי, אבחנה מבדלת ונימוקים לבחירה ברמדי.

6. הקבלה לאגודה כרוכה בתשלום דמי הרשמה חד פעמיים ודמי חברות שנתיים. יש לשלם את דמי ההרשמה לפני ההגעה לראיון הקבלה. לתשלום ניתן לפנות למשרד האגודה,

בטלפון 03-6094213.

ד. אם הנך בוגר/ת בית ספר שאינו מוכר ע”י האגודה/ אוטודידקט/ית-ניתן להתקבל לאגודה לפי מודל הנקודות. על המועמד לצבור 18 נקודות לפי קריטריונים שונים. הטבלה המפורטת מופיעה בהמשך הדף. בנוסף לצבירת 18 הנקודות, יש לעמוד בתנאים הבאים:

1. סיום מוצלח של הדרכה קלינית (סטאז’) בהומאופתיה וקבלת אישור חתום ממנחה הסטאז’ . (קובץ “מסמך סיכום ממנחה הסטאז’ ” מצורף בתחתית העמוד זה).

2. ראיון קבלה של האגודה.

3. הקבלה לאגודה כרוכה בתשלום דמי הרשמה חד פעמיים ודמי חברות שנתיים. יש לשלם את דמי ההרשמה לפני ההגעה לראיון קבלה. לתשלום ניתן לפנות למשרד האגודה,

בטלפון 03-6094213

4. מסמך המסכם את העמידה ב”מודל הנקודות”, תוך המצאת תעודות רלוונטיות.

 

מודל הנקודות
הניקוד
תיאור ההכשרה
12
בוגרי בתי ספר המוכרים ע”י האגודות המקצועיות השייכות לארגון ה ECCH
1
8
בחינה בהומאופתיה מטעם האגודה
2
3
בחינה ברפואה מערבית
3
2 נק’ לכל שנת לימוד
לימודי הומאופתיה בבית ספר שאינו מוכר
4
4
לימודי המשך בהיקף של 200 שעות ומעלה
5
6
לימודים רפואה, אחיות, רוקחות
6
4
תצפית
7
2הגשת 3 מקרים (*ר’ הערה להלן)
8
18מורים מוכרים שמלמדים בחו”ל, מעבירי סמינרים
9
6מחברי ספרות הומאופתית
10
4וותק מוכח כמטפל בהומאופתיה לפחות שנתיים
11
2וותק מוכח במקצוע טיפולי אחר לפחות 4 שנים
12

הבהרות וסייגים ביחס ל”מודל הנקודות”:

1. הערה לסעיף 8: שלושה תיקי מטופלים – מקרה חדש + F.U אחד לפחות. את המקרים ניתן להקליד ולשלוח במייל או בפקס, באם הכתב קריא ניתן להעבירם בפקס או להביא עותק לראיון הקבלה. יש להשמיט פרטים ביוגרפיים מזהים של המטופלים.

2. לא ניתן להגיש יותר משלושה מקרים כדי לצבור ניקוד נוסף.

3. בעל מקצוע פרה-רפואי לא יוכל לקבל ניקוד על בחינה ברפואה מערבית.

4. וותק טיפולי מוכח – בהומאופתיה או בתחום אחר – ייחשב בניקוד פעם אחת לכל היותר.

5. אם אינך יכול/ה להציג סילבוס של החומר שלמדת וגם הוכחות על לימוד החומר (גליון ציונים) – תידרש/י לגשת לבחינת האגודה בהומאופתיה (ר’ פירוט בלינק שבסעיף 2 בטבלת “מודל הנקודות).

6. הניקוד על לימוד בביה”ס שאינו מוכר ייחשב לסך מקסימלי של 8 נק’.

7. על המועמד/ת להציג תעודה או אישור על לימודים בתחום “רפואה מערבית” בהיקף דומה לנלמד בבתי הספר המוכרים ע”י האגודה. מועמד/ת שאינו/ה יכול/ה להציג אישורים אלו, נדרש/ת לעבור בהצלחה את בחינת האגודה ברפואה מערבית. אם מצבך מתאים לתנאים שלעיל, אנא וודא/י שהמסמכים מצויים בידיך.

את כל המסמכים הדרושים יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של האגודה, misrad@homeopathy-israel.co.il

הערה: מי שלמד/ה במסגרת אחרת, שאינה תואמת את מודל הנקודות, מתבקש/ת לפנות לוועדה מיוחדת הפועלת במסגרת ועדת הקבלה, אשר תדון בכל מקרה לגופו.

בברכה,

דר’ יהודית פלינט (Ph.D), yflint@netvision.net.il

עוזי רוזנצוויג, uziros@gmail.com

תומר הראל, יו”ר האגודה tomer@ollamot.com

 

word-iconמסמך סיכום מטעם מנחה הסטאז’ (יש לשלוח אל ועדת הקבלה מסמך סרוק)
word-iconטופס פרטים אישיים (יש לשלוח אל ועדת הקבלה מסמך סרוק או מוקלד)

כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment