בחדשות ערוץ 2 מה 13.9.14, שידר יוסי מזרחי כתבה אודות גברת ושמה אילנה פרישווסר, המציגה עצמה כהומאופתית. האגודה הישראלית להומאופתיה קלאסית מבקשת להעמיד דברים על דיוקם.

ראשית, ניכר ומצער להתרשם, כי המרואיינים נפגעו מהתנהלותה של הגברת אילנה פרישווסר. על פניו יש פגמים אתיים בהתנהלותה, ולמכביר.
ברם, לכל אורך הכתבה לא ברור מהו האלמנט ההומאופתי – כביכול שבו עסקה הגב’ פרישווסר.
לא זוהה אף אלמנט אחד שכזה – בין אם באופן האבחון, במתן הטיפול או בשיחות שקיימה עם הפונים אליה.

נדגיש באופן חד משמעי, כי הגב’ פרישווסר מעולם לא הייתה חברה באגודה הישראלית להומאופתיה קלאסית.
יתרה מכך, היא לא רשומה כמי שאי-פעם עברה הכשרה במוסד לימודים המוכר על ידי האגודה, היא אינה מנויה על כתב העת של האגודה, ולא הגיעה להשתלמויות שעורכת האגודה. במילים אחרות, על אף שהגב’ פרישווסר הציגה עצמה כהומאופתית, לא ידוע לנו כיצד רכשה לכאורה את השכלתה. על כל פנים, בודאי שלא בישראל.

יש לציין כי בכל הפעילויות שצוינו לעיל עוסקת האגודה בהיקף כלל ארצי מזה למעלה מעשרים שנה. מדי שנה מעניקה האגודה מענה למאות מטפלים ועשרות אלפי מטופלים.
מדברי המרואיינים עולה לכאורה כי הגב’ פרישווסר ביצעה עבירות אתיות חמורות ביותר, אך נושא זה יתברר מן הסתם בערכאות.

האגודה רואה לנכון להדגיש כי לאור המתואר בכתבה, מדובר בדוגמא מצערת אך מובהקת לחשיבות שיש להסדרה חוקית של התחום, הסדרה שאותה מעודדת האגודה ואף פעילה בהובלתה.

בכבוד רב
הועד המנהל של האגודה הישראלית להומאופתיה קלאסית
עמותה רשומה מס’: 580245165
רוקח 28, ר”ג, 5254217
טל’: 03-6094213, פקס: 03-6095603
www.homeopathy-israel.co.il

כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment