קווים מנחים לקריאת מאמרים ביקורתית

תרגום של מסמך מקור שנכתב על ידי קייט צ’אטפילד, UCLan; Course Leader MSc Integrated Health Care

תרגום: דר’ ניר ברוש M.D, RCHom

עיתון רפואי

 • היכן מתפרסם המחקר?
 • האם העיתון הרפואי הוא בדירוג איכותי?
 • האם המחקר נבדק על ידי עמיתים טרם פרסומו?
 • האם יש דעה קדומה מוטית ביחס לרפואה משלימה- בעד או נגד?

כותרת

 • האם הכותרת משקפת את נושא המחקר?

אמינות הכותבים

 • ·         מי ביצע את המחקר?
 • ·         מהם תחומי ההתמחות שלהם?
 • ·         מהו היקף הידע שלהם על רפואה משלימה?
 • ·         האם יש קשר פיננסי כלשהו לתעשייה מסויימת?
 • ·         מי מימן את המחקר?

תקציר

 • התקציר אמור לסכם את המטרה, השיטות והממצאים של המחקר. האם סיכום זה מובן לך ובהיר?
 • האם התקציר מעורר בך תהיות או שאלות כלשהן?

רקע/ הצגת הנושא

 • האם המאמר מציג בבהירות את הרקע לנושא?
 • האם אנו יודעים מדוע בוצע המחקר? לאיזו מטרה?

סקירת ספרות מקצועית

 • האם נעשתה סקירה בהירה וברורה על הנושא בספרות המקצועית?
 • האם לכותבי המחקר יש ידע מספק בתחום?

מסגרת תיאורטית

 • ·         האם המאמר מציג בבהירות את הבעיה המחקרית, השאלות וההיפותזה?
 • ·         מהו הרקע המקצועי של הכותבים והאם יש אפשרות להטיה של התוצאות עקב כך?
 • ·         האם אתה יכול להבין את המיקום הפילוסופי של המחקר כך שאפשר להבין את הפרדיגמה של המחקר?

מסגרת שיטות המחקר

 • ·         האם זה מחקר כמותי, איכותי או כמותי ואיכותי מעורב?
 • ·         האם היית יכול לחזור על המחקר בהתאם לשיטה שבה השתמשו החוקרים?

מדגם

 • כיצד נבחרו המשתתפים?
 • האם הם מייצגים את האוכלוסיה הכללית?
 • מהו גודל המדגם?

אתיקה

 • האם יש עניינים אתיים במחקר?
 • האם אישור של ועדת אתיקה בוצע כנדרש?

מחקר חלוץ (פיילוט)

 • האם זהו מחקר חלוץ (פיילוט) עם מדגם קטן?
 • אם לא, האם מחקר זה מתבסס או נסמך על מחקר פיילוט?

אמינות ותקפות המחקר

 • כיצד הכותבים מבטיחים את אמינות ותקפות הממצאים?
 • אילו אמצעים משמשים לכך וכיצד?
 • עד כמה תקפות שיטות איסוף הממצאים שהשתמשו בהן במחקר?

ניתוח התוצאות

 • האם כל התוצאות נותחו?
 • כיצד התוצאות נותחו?
 • האם התוצאות מוצגות בצורה מובנת וקלה להבנה?
 • האם יש מידע מספק בנוגע למשתתפים במחקר?
 • כיצד נעשית ההשוואה בין הקבוצות בתחילת המחקר?
 • מה מראה הסטטיסטיקה?
 • מה היה אחוז הנשירה מהמחקר?
 • האם הכותבים מתייחסים באופן הולם לנושרים מהמחקר?
 • האם יש מידע חסר כלשהו? אם כן- כיצד מתמודדים עם זה החוקרים?
 • האם יש מידע נוסף שהיית רוצה לראות ושלא נכלל בניסוי? למשל גורמים נוספים שהשפיעו על התוצאות.

דיון

 • ·         האם החוקרים דנו באופן הולם בכל הממצאים?
 • ·         האם הם התייחסו לתוצאות חריגות?
 • ·         האם מטרות המחקר המקוריות נענו וקיבלו התייחסות?
 • ·         האם ישנם פערים כלשהם במידע?

המלצות

 • ·         האם החוקרים מעלים המלצות הגיוניות וסבירות ביחס למחקר עתידי בתחום הנחקר?
 • ·         הצגה כללית של הנושא
 • ·         האם המאמר נכתב והוצג באופן בהיר?
 • ·         האם הוא נכתב היטב וקל להבנה?
 • ·         האם זו עבודה יסודית או האם זו עבודה שהשאירה אותך עם שאלות ותהיות?

כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment